Курс  бухгалтерия ҳисобини тушунарли, содда тилда қадам бақадам ўзлаштиришингизга ёрдам беради, бухгалтерия ҳисоботи элементларидан тортиб молиявий ҳисоботгача бўлган босқични ёритиб беради. Амалиётда операцияларни ҳужжатлаштириш, ва уларни бухгалтерия ҳисобида акс эттиришни ўргатади.